Loading Icon
ENGLISH

اخذ تندیس و لوح سپاس واحد نمونه صنعتی استان کردستان

پاک آرا-پاک-لبنیات-تندیس-لوح سپاس-واحد نمونه-واحد نمونه صنعتی

به گزارش روابط عمومی شرکت لبنیات پاک آرا سنندج :

در همایشی که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با حضور استاندار و شهردار و مدیرکل صنعت و معدن و مدیران واحدهای صنعتی فعال در استان برگزار گردید واحد صنعتی پاک آرا به خاطر حضور فعال و مستمر خود در امر تولید و صنعت در طی سالیان متمادی و فراز و نشیب های اقتصادی موفق به دریافت تندیس و لوح سپاس واحد نمونه صنعتی استان از دستان استاندار محترم مهندس زاهدی گردید و برگی دیگر بر افتخارات این واحد اضافه گردید .