Loading Icon
ENGLISH

دوغ گازدار تخمیری

محصولات لبنی تخمیری (دوغ وماست) منبع مناسبی از پروتئین می باشند. پروتئین انرژی زیادی به بدن داده و به شما کمک می کند که در طول روز سالم، شاداب و سرزنده باشید. بسیاری ازسیستمهای داخلی بدن برای ترمیم خود نیازمند پروتئین میباشند  بویژه  ماهیچه ها. پروتئین موجود در لبنیات تخمیری سبب پر شدن معده شده و فرد برای مدت زمان طولانی تری احساس سیری میکند.