Loading Icon
ENGLISH

شیر کم چرب 200 سی سی تتراپک با ویتامین D3

کلسیم که نقش اساسی در شکل ‌گیری واستحکام استخوانها و سلامت دندانها دارد ، از مهم‌ ترین ترکیبات موجود در شیر است.
فسفرکه برای بسیاری از واکنش‌های شیمیایی بدن و فعال کردن آنزیم‌ها لازم است ودر رشد و ترمیم بافتی دخالت دارد، در میان املاح موجود در شیر حضور داشته وبه غیر از آن،سدیم وپتاسیمکه در تنظیم اسیدی و بازی بودن سلول‌ های بدن نقش ایفا میکنند، با خوردن شیر دریافت می ‌شوند.