Loading Icon
ENGLISH

ماست خامه ای 10 %

 این محصول حاوی 90 درصد شیر تازه با کیفیت مناسب می باشد.به دلیل وجود خامه تازه  همراه با شیر تازه گاوی، عطر و طعم تازگی این ماست بسیار مطلوب و خوشایند می باشد.
از طرفی به دلیل وجود پروتئین بالای این ماست و کالری حاصل از مصرف آن،  منبع غذایی بسیار مناسب برای ورزشکاران و کودکان در حال رشد بویژه نوجوانان بعد از تحرکات شدید بدنی می باشد.
این ماست با داشتن ماده خشک بالا نسبت به سایر ماست های تازه از میزان املاح ،کلسیم، فسفر و اسیدهای آمینه ضروری مانند سیستئین و گلوتاتیون بیشتری برخوردار است.