تماس با ما

تلفن کارخانه  :         5-33383293 -087

تلفن مستقیم دفتر حراست : 33383866 – 087

نمابر شبانه روزی دفتر حراست : 33383866 – 087

ملاقات حضوری به آدرس : سنندج شهرک صنعتی شماره 1 بالاتر از سیلو – کارخانه لبنیات پاک آرا

نمابر کارخانه  :          33383222 -087

پست الکترونیکی : info@pakara.ir