اهداف و چشم انداز

– افزایش مقدار تولید محصولات

– اجرای طرح توسعه شرکت

– جذب سرمایه گذاران خارجی با تجربه و دانش

– ایجاد سبد لبنی متنوع تر و سالم

– گسترش هر چه بیشتر موقعیت جغرافیایی فروش

– فراهم نمودن بستر اشتغال بیشتر